Begeleiding

Begeleiding

De dagelijkse praktijk

De groepjes zijn klein en ik ben continu zelf aanwezig als begeleider. Daardoor is er veel rust, structuur en persoonlijke aandacht. Onze studieruimte is ruim, licht en rustig, en nodigt uit tot concentratie op het werk. Iedere leerling heeft een eigen tafel om aan te werken en er zijn laptops beschikbaar. Er is krachtige wifi voor de leerlingen en gelegenheid om de iPads op te laden.

Ik ondersteun de leerlingen bij het organiseren van het huiswerk: agenda beheren, werk plannen en prioriteiten stellen. Ik leer de leerling vooruit te plannen, zodat hij of zij niet op het laatste moment nog van alles moet doen. Ook kijk ik hoe de leerling studeert. Welke methode volgt hij of zij om dingen te onthouden, om inzicht te verwerven, of overzicht te krijgen? Zijn er andere manieren die beter werken?

Natuurlijk wordt het leerwerk overhoord, en het maakwerk wordt gecontroleerd voor de leerling naar huis gaat.

Ik hanteer een leerlingvolgsysteem en een planningssysteem zodat ik altijd inzicht heb in te maken toetsen en behaalde resultaten. Zo kan ik goed inspelen op tekorten, en u als ouders vroegtijdig op de hoogte brengen van eventuele problemen.

Coaching

Coaching

Vanzelfsprekend geef ik uitleg en help ik de leerling over dode punten heen. Ik motiveer en stimuleer de leerlingen om vol te houden als het eens tegenzit. De zelfstandigheid van de leerling staat voorop, en wordt aangemoedigd, zodat hij of zij na verloop van tijd zonder hulp verder kan. Problemen op de leerweg hebben we snel in de gaten, zodat we ze ook meteen kunnen aanpakken. Ik neem contact op met de ouders over de voortgang als daartoe aanleiding is.

Het gaat mij niet alleen om het huiswerk, maar om de totale ontwikkeling van de leerling. Ik zorg voor een stukje opvang als het even wat moeilijker gaat. Ik help oplossingen zoeken bij problemen op school. Ik motiveer de leerlingen en stimuleer ze om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Deeltijdbegeleiding

Het aantal dagen begeleiding varieert tussen 1 dag en 4 dagen per week. In het kennismakingsgesprek geef ik aan wat ik denk dat de leerling nodig heeft, en vervolgens maken de ouders en de leerling hun keuze.

Meestal boeken leerlingen met 3 dagen huiswerkbegeleiding per week uitstekende resultaten.

Groepsprojecten en taken zoals boeken lezen en verslagen maken, kunnen dan op de resterende dagen gedaan worden. Zo blijft er ook nog tijd voor sporten en andere activiteiten. Ook dat is immers belangrijk.

Toewerken naar zelfstandigheid

Omdat ik ernaar streef om de leerlingen zelfstandig te leren studeren, is er een flexibel afbouwsysteem. De leerling begint bijvoorbeeld met vier dagen en gaat na een bepaalde periode terug naar een lager aantal, een tijdje later naar een nog lager aantal en uiteindelijk is begeleiding misschien helemaal niet meer nodig. Het verhogen of verlagen van het aantal dagen kan per week geregeld worden.