Visie

Visie

Onze visie berust op drie pijlers:

  • Een goede relatie tussen leerling en begeleider;
  • Toenemende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerling;
  • Een individuele benadering om dat te realiseren.

Onderwijs hangt sterk samen met de persoon die lesgeeft of ondersteunt. Bijna alle leerlingen werken beter, als ze de docent respecteren. Wij vinden het daarom belangrijk een goede relatie op te bouwen met de leerlingen. Dat betekent dat wij de leerling serieus nemen, en er van uitgaan dat hij te goeder trouw is, en bereid is zijn best te doen. Tegelijkertijd zijn we ons er van bewust, dat de leerling nog niet alle verantwoordelijkheid kan dragen. Zo hebben wetenschappelijke onderzoekingen uitgewezen dat het plannen en organiseren van taken pas vanaf een jaar of 18 bij alle mensen volledig tot ontwikkeling komt. Hierin moeten veel leerlingen dus lang ondersteund worden.

Ook zijn er veel afleidingen die een kind ondanks goede voornemens van het huiswerk kunnen afhouden.
In de loop van de puberteit neemt de eigen verantwoordelijkheid van de leerling toe, en ons doel is de zelfstandigheid van elke leerling te bevorderen en de verantwoordelijkheid steeds meer bij het kind te leggen. Zodoende gaan we met ieder kind anders om. Individuele benadering is kenmerkend voor ons instituut. We letten op sociaal-emotionele aspecten en signaleren problemen als die zich voordoen.

Bord

Benadering

Huiswerkbegeleiding heeft in onze visie meerdere doelen. Belangrijk is natuurlijk het overgaan van klas naar klas en het behalen van het diploma. Daarnaast leren we studievaardigheden aan en geven we mentale ondersteuning. Zodoende wordt de leerlingen steeds zelfstandiger en kan op enig moment de begeleiding achterwege blijven.

Onze benadering is altijd positief en stimulerend. We leggen liever de nadruk op complimenten en goedkeuring dan op afkeuring en sancties.

Veilige omgeving

Doordat wij steeds één vaste begeleider hebben, is er continuïteit en ontstaat er snel een relatie tussen de leerling en de begeleider. Zo creëren we een veilige omgeving waarin het leren vlot verloopt. Anderzijds geven wij duidelijke grenzen aan met betrekking tot gedrag en studiehouding en bespreken we alles zeer regelmatig met het kind en met de ouders. Het is voor veel leerlingen moeilijk om aan het huiswerk te beginnen. En als er dan eindelijk een start is gemaakt, belt er een vriend op, begint er een favoriet tv-programma of wordt de leerling afgeleid door het internet. Kortom thuis is concentratie een probleem. Bij ons zijn die afleidingen er niet. Daardoor gaat studeren sneller en effectiever. In minder tijd leert de leerling meer en grondiger. Als hij of zij naar huis gaat, is in elk geval het leerwerk voor de toetsen overhoord.

Bij achterstand zorgen wij ervoor dat die snel en efficiënt wordt ingelopen. Regelmatig nemen wij contact op met de ouders over de voortgang.

Hoe gaat dat dan in de praktijk? Lees verder bij begeleiding.